fredag 3 juni 2011

Svar från Ulf Kristersson

Efter Nationella nätverkskonferensen för finansiell samordning (Finsam) ställde jag ett par frågor till socialförsäkringsministern Ulf Kristersson angående hans uttalanden om Finsams framtid. De finns med i ett inlägg om konferensen. I sin korthet handlar de om Kristerssons idé om att Finsam måste "visa evidens" och det ska "in i existerande strukturer". Många har undrat vad han egentligen menade och nu har jag äntligen fått svar från honom via hans stab. Som lovat publicerar jag svaret i sin helhet här.
Hej Jonas!
Tack för ditt e-postmeddelande. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har bett mig att svara dig. Jag beklagar att du har fått vänta så länge på ett svar.
Du ställer ett antal frågor kring socialförsäkringsministerns svar på en fråga vid den nationella nätverkskonferensen för finansiell samordning. Samordningsförbunden har till uppgift att överbrygga myndigheternas olika mål och utveckla gemensamma metoder för rehabilitering. Vad statsrådet velat understryka i det sammanhang som du frågar kring var dels behovet av möjligheter till uppföljning och jämförbarhet på nationell nivå och dels möjligheterna att ta tillvara framgångsrika metoder för fler personer. Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor. Med tillönskan om en trevlig sommar!
Stockholm i juni 2011
Med vänliga hälsningar
Hannes Beckman
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab
Fältet är fritt för kommentarer. Jag måste säga att formuleringen "Samordningsförbunden har till uppgift att överbrygga myndigheternas olika mål och utveckla gemensamma metoder för rehabilitering" triggade igång reflektioner och tankeverksamhet hos mig. Det är möjligt att jag läser in för mycket men formuleringarna var nya för mig, i alla fall med adressat från centrala håll.

Angående den första uppgiften "att överbrygga myndigheternas olika mål", är detta måhända en fördjupning av centrala aktörers förståelse av vad den finansiella samordningen ska göra? Det är en väldigt stor uppgift och skulle kräva närmare kontakter med aktörers strategiska enheter för att kunna stämma av utvecklingen. Det skulle också kunna vara ett bevis på att en breddning av uppdraget håller på att ske samt vara ett bevis för en önskan om högre legitimitet åt samordningsförbundens arbete. Vad tycker ni? Om ni vill kan jag formulera en motfråga, kom gärna med funderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar