torsdag 30 juni 2011

Inspirerande om givande samtal

Min semester började i måndags, och även om jag bryter av den lite nästa vecka under Almedalsveckan, vill jag väldigt kort lägga ut en länk till en liten skattkammare av idéer signerad kommunikationsforskaren Janet Beavin Bavelas. Länken är till en intervju med denna framstående forskaren av lösningsfokus, KBT och MI samt andra modeller. Janet Beavin Bavelas är kanadensare med mer än 40 år inom forskningsfältet ansikte-mot-ansikte kommunikation och mikroanalys. Hennes motto är "livet händer i detaljerna". Det hon har att säga ser jag som användbart inom området terapi, coachning och ledarskap, samt även samordningsarbete.

Samordningsarbete handlar om, för mig, att hantera komplexitet, olika roller, organisationer, idéer, samtidigt som allting väldigt snabbt kan förändras. Samordningsarbete, till ytan, vilar inte på en stabil plattform utan ständigt skiftar form och innehåll. För att vara effektiv gäller det att inkluderande och respektfullt fånga den gemensamma inriktningen och mobilisera tillgängliga resurser. Detta sker mycket i stunden och ofta i förtroende. Samordning förutsätter tillit. Ofta handlar arbetet om att skapa förutsättningar för att upprätthålla allianser och etablerade relationer samt hålla utkik efter emergens, det som lite väntat och oväntat kan träda fram som är användbart framöver. Att gå försiktigt fram, ta tillräckliga steg samt reflektera över vunnen terräng är andra viktiga ingredienser i samordningsarbetet. Ni som är bekant med lösningfokus kan se, genom ovanstående, hur det färgar mitt tänkande.

Av alla trubbiga verktyg som jag som samordningsledare måste hantera, ger lösningsfokus mig en stadigare hand och något att falla tillbaka på när jag går vilse. Lösningsfokus tillåter mig att fokusera på det viktigaste: samtalet. Jag tror jag delar detta med Janet Beavin Bavelas. Ta gärna del av intervjun, förtjänstfullt gjort av Paolo Terni. Inspiration kan komma i många former, ofta genom detaljerna och nästan alltid genom samtal och kommunikation med andra. Varsågod!

Nya inlägg kommer nästa vecka, då med ett Almedalstema. Vi ses kanske där!

(I intervjun förekommer förkortningen SFBT. Det står för Solution Focus Brief Therapy.)

1 kommentar:

  1. Bra inlägg - jag tänker att samordning även handlar om att tänkta större än sig själv och sitt uppdrag. Att vara storskalig i tanken, med allas resurser i bakhuvudet, leder i större omfattning till att komma närmare samordningsarbetet. I mångt och mycket startar allt i våra tankar om hur vi vill ha det.
    Anette Häggqvist

    SvaraRadera