lördag 7 juli 2012

Vårdcoacher - en fortsatt samordningssuccé

Det är svårt att hålla fingrarna från tangenterna när man nås av goda nyheter. I gårdagens DN var det en liten notis men med den bästa nyheten - Succé för vårdcoacherna (se bredvid). Ni som följer bloggen vet att jag imponerades stort av en satsning i Stockholms Läns Landsting vars resultat efter endast ett år var över allas förväntningar. Nu fortsätter succén. Den senaste utvärdering av vårdcoacher gäller en viss patientgrupp, hjärtsviktspatienterna. 757 personer har fått stöd av vårdcoacher under minst tre månader och minskat sitt behov av slutenvård med 21 procent. Dessa vårddygn, som kan användas till andra patienter, kostar cirka 100 000 kronor per patient och år. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt säger,

- Det är glädjande att vi lyckas förebygga vård för den här gruppen ofta sköra patienter. En akut inläggning är ofta påfrestande för både patient och närstående.
En snabb sökning på nätet visar att det finns mer goda nyheter i denna story. Stockholms läns landsting bygger ut vårdcoachprogrammet - från 22 vårdcoacher till 30. I höst erbjuds också hjälpen på fler språk och utvidgas till psykiatrin. Likaså går idén på export med förestående start i Östergötland och i lite mindre omfattning i Örebro.

Det finns också en bra film om idén genom denna länk.
http://player.qbrick.com/player.aspx?mid=845D743E

Landstinget ser detta som en del i en s.k. aktiv vårdstyrning, att aktivt identifiera de patienter som löper störst risk. De betonar att det är ett komplement till befintlig hälso- och sjukvård. Nytt för mig är att 35 % av patientgruppen som de hittills har nått är under 65 år. Annars är problemen och lösningen något jag känner mycket väl igen. I sektoriseringens värld är samordningsstöd självklart. Jag gillar ansatsen att anpassa stödet efter individens behov och situation.

En presentation över det framgångsrika arbetssättet gjordes nyligen under Almedalsveckan. Filippa Reinfeldt gav ytterligare ett bra citat som vi samordningsentusiatser kan hålla med om:
– Det här är ett modernt sätt att möta morgondagens sjukvårdsbehov. Många känner frustration över hur vårdkedjan fungerar och över hur svårt det kan vara i övergången mellan kommunal omsorg och landstingsdriven sjukvård. De patienter som riskerar att falla mellan stolarna är de svårast sjuka och vårdcoacherna är ett sätt att råda bot på det.
Som sagt tidigare, det är inte bara landstinget med sina interna stuprör som tjänar på detta. Förutom patient och anhöriga är jag mycket säker på att även kommun, försäkringskassa och arbetsförmedlingen tjänar bra på detta innovativa arbete.

En avslutande reflektion: Landstinget i Stockholm ser detta som ett bra sätt att minska underskottet i budgeten, något de flesta landsting brottas med, även den i Västmanland. Det handlar om att hushålla med resurserna på bättre, mer anpassade sätt, i förhållande till befolkningens behov. Om satsningen och synsättet är så fruktbart (det talas om väldigt många miljoner kr i besparingar), hur kan vi fatta beslut och kasta pengar i sjön när vi inte samordnar. När hade vi råd att ha så mycket pengar att slösa bort?

 Nu åter till hängmattan. Hoppas ni har det gott i sommarsolen!

söndag 1 juli 2012

Integrerad samverkan: Status inför hösten

En av Samordningsbloggens syften är att försöka sätta ord på sådant som ännu inte är färdigt, på framväxande ting och på det som bubblar under ytan. Sedan förra året pågår en sådan process kring det framväxande begreppet "integrerad samverkan". Inför hösten (och som ett tal inför stundande sommarsemester) vill jag göra en avstämning om läget.

Integrerad samverkan: Definitioner
Det som började som en lång lokal förprocess med intressanta nya tankar i hur samverkan kan manifestera sig har börjat visa som konturer till en sorts definition. Ett utforskande arbete har gjorts kollektivt med kolleger från flera samordningsförbund (främst i Östra mellansverige) men kanske mest avgörande lokalt med handläggare, professionella, chefer och politiker i Norra Västmanland. I otaliga möten och sammanhang som seminarier, processdagar, i utvärderingsarbete, informationsarbete, planeringsdagar och styrgruppsmöten har vi tillsammans från olika myndigheter fått tid att reflektera om dess innehåll utifrån konkreta händelser/berättelser som på olika sätt visar en förändring som sker i det lokala välfärdsarbetet. Begreppet har visat sig möjliggöra en fördjupad förståelse av utvecklingen. Under det senaste månaderna har vi även försökt få in lite omvärldskunskap - för vi kan inte vara ensamma om att ha fördjupad samverkan. Vi har nyttjat och byggt på Christians Ståhls bild med ringarna, vi har bjudit in och deltagit vid seminarier med Sörmland och Motala/Vadstenas samordningsförbund och deras professionella och chefer. Vi har även under våren processat material från England, U.S.A. och andra länder där ett närliggande begrepp, "integrated care", ger inspiration och referenspunkter, både politiskt och forskningsmässigt.

Under våren har jag försökt samla det som växer fram i en sorts definition. Jag pratar om integrerad samverkan i många sammanhang. Jag har sett observerat och reflekterad över vad som verkar fungera i dialogen med andra, och även om det är svårt, så har jag försökt mig på en definition. Först har jag försökt att lokalisera det som förenar mångas olika bilder om vad integrerad samverkan kan vara. Detta verkar vara generellt gångbart:
  • Integrerad samverkan betyder olika saker beroende på vilket perspektiv olika personer kan ha
  • Integrerad samverkan kan ge en bild av ett fördjupat tillstånd av lokal samverkan
  • Det är bäst förstådd som en samordningsstrategi, som en skillnad till strategier som bygger på överdrivet projektande eller orealistiska implementeringstankar
  • Det bygger på ett annat tänkande, i brist på annat tror jag att det bygger på en bredare syn på välfärden, ett system- eller helhetstänkande
  • Kanske mest distinkt - individens behov av välfärdstjänster står i centrum för organiseringen. Den brittiske forskaren Shaw skriver: "Att förverkliga integrerad rehabilitering kräver att alla involverade med planering och leverans av tjänster sätter patientens perspektiv som den organiserande principen för leverans av tjänster"
Jag tror vidare att integrerad samverkan innebär ett sökande. Det är ett steg mot någonting nytt, som utvecklar sig allt eftersom. Integrerad samverkan är ett namn för den riktning sökandet tar. Vi vet inte exakt hur det ser ut när vi har kommit dit men vi kanske känner igen den emellanåt och förhoppningsvis allt oftare. Jag har försökt skriva ned detta önsketillstånd:
Integrerad samverkan kan ses framgångsrik när det bidrar till bättre upplevelser av rehabilitering; förbättrade utfall av rehabilitering; tjänster levererade mer kostnadseffektivt över tid, i jämförelse med tidigare arrangemang och/eller andra samordningsstrategier.
Integrerad samverkan kommer till stånd när lokal samverkanskultur och etablerade lokala strukturer och myndigheter tillsammans ger direkta, stabila och långsiktigt tryggade fördelar för myndighetsgemensamma serviceanvändare, särskilt de med komplexa och/eller oförutsägbara behov.
Denna definition kan fungera som en utgångspunkt inför höstens arbete. Jag vill bjuda in alla som vill att utveckla tankarna vidare.

Integrerad samverkan: Nätverk
I slutet av maj genomfördes ett seminarium till följd av ett relativt stort intresse från flera samordningsförbund (styrelseledamöter/tjänstemän) och lokala myndighetsföreträdare för integrerad samverkan. Närvarande var, förutom mitt eget förbund, förbund från Huddinge, Botkyrka, Östra Östergötland, Örebro, Sydnärke. Fler har visat stort intresse: Sörmland, andra förbund i Östergötland och Örebro län, Trelleborg - ja listan börjar bli ganska lång nu. Seminariet var lyckat - flera förbund tänker i samma riktning. Det finns en projekttrötthet, en insikt att det är möjligt att utveckla samverkan ett steg vidare med mer långsiktigt tänkande med stöd av samordningsförbundets unika struktur och finansieringsmöjlighet. Det är också intressant att förbunden som rör sig i denna riktning ser en hel del fördelar, nya möjligheter som kommer fram kan ge större sannolikhet till ännu bättre utfall och upplevelser av rehabilitering. Man kan bland mycket annat ta tag i sådant som annars är svårt, och skapa lugn i det som annars lätt kan vara stormigt. Det är en spännande tid vi lever i och intresset är så stort för detta tänkande att vi ska träffas igen i höst i Örebro. Ett nytt nätverk har bildats.

Integrerad samverkan: Presentationer
Jag har jobbat med att ta fram skriftligt material om integrerad samverkan sedan i höstas, först i seminarieform, i dialog och möten med myndighetsföreträdare, med min styrelse och utvecklingsgrupp. Men det är klart att det är inte tillräckligt. Jag har jobbat fram ett presentationsmaterial och skapat en hemsida åt integrerad samverkan. Alla diskussioner behöver ha en plattform, några utgångspunkter. Hemsidan finns i denna länk och på sidan finns en ganska omfattande presentationsfil med mera om definitioner, om goda exempel och om forskningsläget samt en massa andra länkar/material. I höst kommer ytterligare presentationer - jag ska prata om integrerad samverkan vid en konferens i Oxford, vid en nordisk välfärdskonferens i Göteborg och eventuellt vid ett seminarium arrangerad av det Nationella Rådet i Stockholm. Kanske vi ses där? Jag har lovat mig själv att skriva en artikel om integrerad samverkan som ytterligare kan förtydliga min bild av det framväxande begreppet. Det kommer mer via bloggen så klart. Jag vill dock vara väldigt noga att detta är inte "mitt" begrepp. Jag vill verkligen bjuda in fler i arbetet, diskussionerna - därför trycker jag hårt på att begreppet är "framväxande", och signalerar "en riktning". Jag är också noga med att det växer fram lokalt och att det inte finns en manual eller manuskript på hur man gör det i praktiken. Jag tror det är bäst om man lokalt jobbar fram det som utmärker det lokala samverkansarbetet som resonerar med det man uppfattar är intressant med sin bild av vad integrerad samverkan kan vara. Jag är således jätteglad att tjänstemän från Sörmland, Motala/Vadstena och nu även Trelleborg (det är fler än dessa...) som jag har samarbetet mycket i definitionsarbetet kan ha olika bilder om vad det är och att vi också kan vara entusiastiska åt att begreppet är användbart för oss var för sig och ihop.

Ha det så gott i sommarsolen. Jag ska göra allt jag kan att hålla mig borta från tangenterna från och med imorgon men i augusti är jag tillbaks. Tack för att ni läser denna blogg!