måndag 14 mars 2011

Lösningsfokuserade ledtrådar

Under torsdagen och fredagen förra veckan arrangerade samordningsförbunden i Västmanlands län och företaget Clues en konferens under temat "Lösningfokuserade ledtrådar". Konferensen var en stor succé med cirka 200 deltagare från 25 organisationer, framförallt medlemsorganisationerna i den offentliga sektorn. Syftet med konferensen var att föra samman engagerade och nyfikna på lösningsfokuserat arbetssätt. Konferensen erbjöd olika workshops och mycket nätverkande. Inbjudna gäster var Mark McKergow från SFWork i England som talade om Rutenso och värdledarskap samt Harry Korman, SIKT i Malmö som talade om arbete med ofrivilliga klienter.

Med all det engagemang och energi som släpptes loss under evenemanget tog jag tillfället att intervjua några deltagare. Jag frågade om konferensens tema och om de kunde ge mig en ledtråd om vad lösningsfokus betyder för dem. Här är deras svar. Efteråt tillåter jag mig själv att stanna upp och reflektera lite...

Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen
- Jag jobbar väldigt mycket med att främja samverkan, med processer och försöker förändra saker och utveckla. Då behöver jag inte göra det man alltid gör som identifiera hinder och problem och se vad som ska lösas. Utan istället titta på det som fungerar och så gör mer av det.

Rana Saad Khazaal och Björn Tengelin, Västerås Stad
Rana: - Att komma vidare i samtal och känna att jag kommer någonstans, att jag kan fördjupa mig utan att begränsas. Det finns alltid mer.
Björn: - Det är en personlig utveckling. Jag har hela tiden blivit skolad i ett handledande förhållningssätt där ett frågeställande är i fokus blir det [lösningsfokus] så konkret och är ett enkelt verktyg att ta till även om det är väldigt komplext och små detaljer. Men det är så användbart för det är så konkreta steg i strukturen för att föra ett samtal vidare.

Linda Nilsson, Fagersta kommun
- Att hitta nya vägar till lösningar. Att se det istället för problem.
Sussan Öster, Landstinget Västmanland och Harry Korman, SIKT
Sussan: - Samarbete.
Harry: - Om man vill reducera lösningsfokus till en enda fråga så sa Steve [de Shazer, LF skapare], "What's better?", vad är bättre, men jag har svårt att reducera det till en enda fråga. Så jag vill ha två: Vad vill du? och vad är bättre?
Sussan: - Och jag vill säga det citatet som jag nyligen har lärt mig: "The art of being wise is knowing what to overlook". Då får man ett roligare och faktiskt enklare jobb!


Annika Rydelius Jansson, Landstinget Västmanland
- Utveckling för allt
Per Jonsson och Margareta Berg, Köping kommun
Per: - Det är ungefär som att bygga hus, man bygger lösningar. Det är väl det.
Margareta: - Samarbete. Att skapa tillsammans och sen så blir det en lösning som man, liksom, jobbar fram.

Sven-Erik Ödring, Arbetsförmedlingen
- Förenklat arbetssätt, det är det ju. Vi har en hel del ungdomar som är svåra. Det blir enklare att få dem att prata själva, ett sätt att lära sig att få dem att prata.

Mariana Hede, Västerås Stad
- Att utgå från människors resurser.

Roine Peimer, Västerås Stad
- För mig handlar det om att hitta andra okonventionella, nya lösningar tillsammans för att föra saker och ting framåt.
Eva Pålsson, Norbergs kommun
- För mig betyder det att man inte får glömma den som har någonting som ska bli löst. Man är inte den som löser saker åt andra utan man är några som gör det tillsammans.

Eva Dickfors von Knorring, Landstinget Västmanland
- Hopp. Att se, uppmärksamma, det som fungerar, göra mer av det som fungerar, framåt.

Agneta von Schoting, Sala kommun
- Ja, det betyder jättemycket för mig. Det betyder ett nytt tänk, nya möjligheter, ett helt annat sätt att jobba på. Att få med sig folk utan att bli experten. Det betyder jättemycket, verkligen.

Leif Bergström, Västerås Stad
- Därför att jag tror att en människa är ett universum på två ben och jag kan aldrig lyckas förklara vad den personen vill. Det måste den göra själv.
Lena Våglund, Västerås Stad
- För mig handlar lösningsfokus ledtråd om att ha ett ögonhöjdsmöte där det inte är bottom-up, inte top-down. När jag lägger mer energi på att förstå hur du tänker än att få dig att fatta vad jag menar.Marcus Strömgren, Landstinget Västmanland
- Framåt, fokus framåt.Ulrica Sandzén, Samordningsförbundet Norra Dalsland
- LF är ett sätt att bygga en positiv värld och som går att använda i både mikro och makro nivå. Ett sätt att utöka det som fungerar och minska det som inte fungerar utan att egentligen behöva tänka på det.


Vilka fantastiska svar! Så mycket klokhet finns det här. Under dagen gjorde jag en annan reflektion vilket handlar om värderingar och organisation. Nu har jag både gett namnen och organisationen som de arbetar hos. Tänk om jag inte hade namngivit organisationen? Skulle ni se var de jobbar? Och kan ni gissa er till var i organisationen ni finner dem? Det är en reflektion jag har gjort tidigare när förbundet har arrangerat utbildningar för många organisationer samtidigt. Grunden för samordningsarbetet och den samverkan de som jobbar i organisationerna vill ha ligger djupare än stuprören och sektoriseringen. Det finns värden som förenar de som har valt offentlig sektor som sin arbetsplats som organiseringen lätt glömmer bort. Det är skönt att bli påmind om att i verkligheten är det inte så långt för myndigheterna att hitta varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar