lördag 25 januari 2014

Brev till styrelsen 2014-01-25

 
Hej alla i styrelsen,

Jag skulle vilja berätta för er direkt att jag är nyfiken och intresserad av att byta arbete. Ni har hört säkert från Linnea att jag har blivit erbjuden ett paket som intresserar mig - att arbeta för Södra Dalarnas Samordningsförbund och för NNS (det Nationella Nätverket för Samordningsförbunden). Det är främst den senare rollen som lockar mig och jag känner mig hedrad att de vill satsa på mig i en helt ny tjänst med ett fritt mandat att utveckla stödet till samordningsförbunden nationellt. Jag tycker så klart att det ska bli kul att jobba på hemmaplan i Avesta/Hedemora också, för de vill ha ett än mer strukturellt tänkande, i det lokala förbundets arbete - och det har vi ju arbetat hårt med hos oss. Jag har muntliga sagt ja till denna lösning och vi kommer att på måndag diskutera vidare tillträdesdatum, anställningsavtal och annat om arbetet, nu när både NNS och Södra Dalarnas Samordningsförbund har gått med på mina anspråk och skapat denna möjlighet för mig.

Jag vill berätta för er att jag har, egentligen, inga som helst skäl att lämna Norra Västmanlands Samordningsförbund. Jag har under de 8+ åren som jag har jobbat känt ett otroligt stöd och medvind i förbundets arbete. Det har varit och är fortfarande roligt och utvecklande. Arbetet med er, i presidiet med Linnea och Henry, med alla i styrelsen har varit en fröjd och är fortsatt inspirerande, likaså med styrgrupperna, utvecklingsgruppen, teamen, handläggare och professionella samt andra i länet. Jag har fått 110 % stöd att kunna utveckla mig på alla sätt som jag har haft behov av, i samverkansområdet, i lösningsfokus, med utvärderingsfrågor, i nätverksarbetet, strategiskt med integrerad samverkan och med mig själv. Jag har personligen er (och tidigare styrelser) att tacka för allt som har hänt och jag har svårt att kunna förmedla det på riktigt, hur pass oerhört och gränslöst tacksam jag är. Samarbetet har varit en ynnest att vara med om, lätt och smidigt hela vägen - och så roligt.

Jag är därför ledsen och en hel del i sorg över att behöva lämna förbundet och er senare under våren. Jag har resonerat för mig själv att erbjudandet är för bra för att tacka nej till. Ett mindre förbund i kombination med att ha en central och fri roll (som kan växa än mer) att hjälpa samordningsförbunden utvecklas till nästa steg, att designa och utveckla projekt/insatser/utbildningar nationellt, att jobba vidare med nationella/internationella kontakter - och ha ett legitimt (medlemsdrivet, underifrån och uttalat) stöd bakom är ju helt fantastiskt och det är ju så klart också ett kvitto på vilket otroligt arbete och resa som Norra Västmanlands Samordningsförbund har gjort. Vårt arbete har gjort intryck och många ser utvecklingsmöjligheterna med att få en helt ny växel nu när NNS trappar upp ambitionerna ett snäpp till. Det ska vidare bli kul att se om mitt sätt att arbeta ger liknande framsteg i Södra Dalarna som det har gjort i Norra Västmanland. Jag vet redan att de har kommit en bra bit på vägen och det ska bli roligt att vara en del i deras fortsatta samarbetsutveckling.

På ett sätt ser jag att det kan vara bra för Norra Västmanlands Samordningsförbund att nu, under 2014, ge stafettpinnen till en annan utvecklare/samordnare. Jag känner att medlemsmyndigheterna nu har nått en platå, de trampar redan på en hög nivå, och timingen är kanske rätt. Det kan kanske t.o.m. vara bra att någon annan tar vid nu som kanske kan driva arbetet i områden som jag inte har satsat så fullt ut i. Jag vet att det finns arbete att göra framöver i kommunikationsarbetet mot bl.a. media, med att få in arbetslivet och det civila samhället mer i integrerad samverkansstrategin, med socialt företagande och en mer inkluderande arbetsmarknad, samtidigt som stödet till samordningsteamens verksamheter säkerligen kan utvecklas än mer med nya fräscha ögon. De går ju från klarhet till klarhet och frukterna av deras arbete har bara börjat synas, där kommer det att skördas mer framöver. I år finns flera saker som redan nu pekar mot att det kommer att vara ett toppenår för dem och myndigheternas samarbete runt dem som mest är i behov av samordnat stöd.

Jag kommer att sakna möjligheten att få driva och genomföra lösningsfokuserade utbildningar. Det är en utmaning som jag får ta med mig till Södra Dalarna (om de vill ha det) och NNS (definitivt i någon form). Jag hoppas innerligt att den som tar vid har ett intresse att utveckla detta hos sig själv och genom förbundet. Det är unikt att vi har jobbat så hårt med så många gemensamma utbildningar och under så lång tid som vi har gjort. Att förbundet har utvecklats till en sorts utbildningsinstitut för gemensamma arbets- och förhållningssätt kommer från ett högt förtroende från medlemsorganisationerna som förbundet har fått i de mjuka frågorna som är helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av samverkan. Ett klart bevis på hur mogen samverkanskulturen är i vår del av världen.

På ett sätt är det kanske därför jag lämnar. Jag har lärt mig och ha fått erfara så mycket. Jag ser nu utmaningar i samordningsområdet som mer finns på ett strategiskt och nationellt plan och kanske forskningsmässigt. Jag tänker lite stort och större. Det behövs någon som jag som kan ställa frågor kring det som samordningsförbunden bidrar med så framgångsrikt i välfärdsarbetet, någon som kan göra det mer synligt, både på mikro- och makro nivå, och bidra till utvecklingen hos medlemsförbunden, både tjänstemannamässigt och i styrelsearbetet. Och att vi gör det tillsammans genom NNS är ju perfekt. Jag vet att det finns ett stort sug för denna typ av tjänst ute i landet och jag tror och hoppas att det stöd jag kan ge genom mitt sätt att arbeta kommer att vara stimulerande och bidra till att ta hela kollektivet till nästa nivå och kanske förbi den. Jag hoppas kunna vara även ett stöd för Norra Västmanlands Samordningsförbund så klart - ni är ju medlemmar, bland de som var först på banan - så vi kommer ju fortfarande att ses!

Med detta mail/brev känns det som att jag har på något sätt försökt kommunicera med er om det förestående arbetsbytet. Fråga gärna om ni har funderingar eller tankar.

Med allra, allra, bästa hälsningar,

Jonas Wells

Samordnare
Norra Västmanlands Samordningsförbund