fredag 14 januari 2011

Sökes: En alternativ dramaturgi

Jag söker inte medieljuset men då och då reflekterar jag över den medieskugga som lägger sig över samordningsproblematiken. Det är liksom andra dramaturgier än den som kommer fram i media. Berättelser och historier om individer utsatta för ett fragmentariserat välfärdssystem framställs på likartade sätt men själva samordningsproblemet sätts det mycket sällan fokus på. Trots detta tror jag att detta är en av de mest framträdande problemen i offentlig sektor idag - och den tenderar att öka och bli alltmer dramatiskt.

Låt mig ge ett exempel: Förra året i januari visade SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage om en långtidssjukskriven kvinna i Västerbergslagen som tragiskt hade tagit livet av sig. Det utmålades som en konsekvens av Försäkringskassans regelverk och både den lokala områdeschefen och ansvariga riksdagsföreträdare ställdes till svars. De pressades ganska hårt av Janne Josefsson, vill jag minnas. Detta är en dramaturgi som media gärna har anammat i många andra sammanhang. Mot slutet av programmet, efter debatten och intervjuerna, meddelade journalisten Josefsson att kvinnan i fråga inte hade fått den vård hon behövde (en samtalskontakt) via vårdcentralen. Hon hade dessutom haft två olika handläggare på Försäkringskassan som handla två olika ärenden; en för en halv sjukpenning, och en för en halv tidsbegränsad sjukersättning. Arbetsförmedlingen som var med i inslaget, menade utifrån det underlag de hade fått (från journalisterna) inte kunde se om kvinnan hade en arbetsförmåga. De resonerade generellt och det framgick av reportaget att de inte hade varit inkopplade i fallet. Utöver denna information vet jag att det finns ett samordningsförbund i Västerbergslagen som finansierar verksamhet där alla myndigheter är aktiva. Kvinnan var inte aktiv i en sådan samordnad lokal verksamhet. Kvinnans samordnade rehabiliteringsbehov och den bristande samordningen, myndigheter emellan, kring kvinnan kommenterades överhuvudtaget inte i reportaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar