onsdag 3 april 2013

Intervju med Linnea Landerstedt


Här är Linnea Landerstedt. Hon är Norra Västmanlands Samordningsförbunds nytillträdda ordförande. Linnea tillträdde bara för några veckor sedan men har redan utmärkt sig med en tydlig närvaro i olika samordningsförbundsrelaterade aktiviteter och gjort sig tillkänna som en engagerad och nyfiken samordningsledare. Linnea har en politisk bakgrund inom socialdemokratin och där har hon varit aktiv sedan 1990-talet. Hon sitter för närvarande både i Landstingsfullmäktige (som förste vice ordförande) och i dess presidum (även här är hon förste vice ordförande). Linnea är även ersättare i kommunfullmäktige i Norbergs kommun. Linnea har annars en bakgrund som sjuksköterska och har varit framträdande inom en rad fackliga uppdrag i Landstinget Dalarna. När Linnea valdes till ny ordförande i samordningsförbundet utbrast en annan politiker i församlingen, Anita Lilja-Stenholm, "en mycket kompetent person!". I syfte att fler få känna Linnea och få reda lite på hur hon ser på sitt nya uppdrag, tog jag tillfället att ställa ett par frågor.

JW: Vad har du med dig in i arbetet?

LL: Jag har insikt och vetskap att genom samverkan genom samordningsförbundet gör vi skillnad för dem vi är till för. I det privata, i yrkeslivet och i det politiska uppdraget har jag mött många människoöden. I mitt arbete inom intensivvård har jag vårdat många där livet och förutsättningarna till ett gott liv och egenförsörjning snabbt förändrats. Där pusselbitarna till rehabiliteringen har varit det svåra och avgörande för att hitta en väg tillbaka till ett meningsfullt liv. Då behövs ett inarbetat och välfungerande teamsamverkan mellan landsting, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I förbundets årsredovisning 2012 ser vi resultaten av det goda arbetet, som utvecklas väl och de positiva vitsord myndigheterna har fått av dem som de har givit stöd till. Vi ser att många har en mer meningsfull tillvaro och är på väg till egen försörjning. Jag vill tacka för de vänliga vitsorden jag fått med på vägen. Det sporrar mig att ytterligare leva upp till de fina förväntningarna.

JW: Så utifrån allt du har gjort tidigare och allt du har lärt dig om hur samverkan kan göra skillnad för många människor, vad hoppas du se hända (mer) som en följd av samordningsförbundets arbete framöver under mandatperioden?

LL: Det jag hoppas på mest är att vi kan fortsätta det framgångsrika utbildnings- och utvecklingsarbetet som kännetecknar vårt förbund. Det är viktigt att fortsätta ta vara på våra egna och andras erfarenheter, lära av varandra och ta del av bl.a. den externa medbedömning som vi fått från Marita Mossberg och Örebro Universitet. Jag hoppas vidare,
  • att samordningsförbundet blir än mer en självklar resurs i arbetet runt de med samordnade rehabiliteringsbehov
  • att våra huvudmän är starka och tydliga med sin roll i förbundet och ger stöd åt förbundets målsättningar
  • att vi kan stärka stödet till myndigheternas samordningsteam så att de klarar av ex. frånvaro vid sjukdom etc, och kan fullfölja planerade aktiviteter. Jag vill gärna bidra att ge förutsättningar och mer utrymme för personalens stora engagemang
  • att våra huvudmän och deras tre samordningsteamen kan övervinna de hinder som ändå finns, så att vi kan använda alla tillgängliga resurser runt teamen i rehabiliteringsarbetet.
Jag vill också vara med att marknadsföra samordningsförbundets stöd till och finansiering av samordnade rehabiliteringstjänster ytterligare och se om ännu fler personer kan ingå, och få stöd från, teamen. Jag vill gärna också vara med att se över möjligheterna till ökad samverkan med andra förbund. En del är på gång redan med samarbete inom EU-frågor och inom utvärderingsarbetet.

Vi har ett spännande år framför oss och en stor utmaning, många är beroende att vi lyckas med vår målsättning.
 
JW: Stort tack, Linnea!

För er som vill komma i kontakt Linnea så går de alldeles utmärkt att nå henne via denna länk eller så kan ni träffa henne på konferensen för "Integrerad samverkan" som förbundet är med och arrangerar den 11 juni. Hon är med då och presenterar en workshop!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar