onsdag 9 februari 2011

Klokhet om kvinnors ohälsa

Igår avslutades en seminarieserie runt frågan om villkoren för kvinnors ohälsa och sjukskrivning - just i Norra Västmanland. I seminarierna har myndigheterna inom kommun, arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa tillsammans reflekterat över frågan - och det har gjort en stor skillnad. Ämnet "kvinnors ohälsa" berör alla myndigheter och nu har myndigheterna tillsammans reflekterat samt delat varandras perspektiv. Frågan och de olika svaren har därmed fått förnyad energi och, inte minst, en fördjupning. Insikter har väckts, en ny samsyn har växt fram.

Seminarieserien har bestått av tre heldagsseminarier sedan förra våren och under tiden har en individinriktad kvinnocoachprojekt arbetat fram imponerande resultat. Seminarieserien, följde detta noggrannt men la också stor vikt på att fånga en mångfald av perspektiv som statistik (ohälsotal, medborgarundersökning), historiska förklaringsmodeller, nationellt (om SKL:s arbete för jämställd sjukskrivning), aktuellt om forskningsläget och regionalt lärande (från arbete i närliggande län) samt individperspektivet (direkt och genom fallbeskrivningar). Särskilt intressant och, kanske det som gjorde mest effekt, var inbjudandet av fyra kvinnor som själva berättade om sitt utanförskap, om hur de har blivit bemötta av myndigheterna under flera år och hur de nu har lyckats finna hopp om ett näraliggande arbetsliv. Det gjorde stort intryck på mig; flera vittnade om likadana reaktioner. Det fördjupade och gjorde frågan ännu mer angelägen. Vi var flera som blev tagna och vi är, kan jag säga, extremt tacksamma att de vågade ställa upp. Det var ett ovärderligt tillskott i vårt arbete.

I summeringen av denna seminarieserie vill jag gärna lyfta fram tre saker som särskilt viktiga:
  1. Vikten av personliga möten med myndigheterna, bemötande och det goda samtalet med närhet och empati allt viktigare
  2. Vikten av tid, att kunna ge mer tid till individer när det behövs, att anpassa tiden efter individens behov
  3. Vikten av bra samverkan, ibland behövs stöd i form av en annan organisering för att få ny energi och mod att ta sig ur en svår situation
Myndigheterna kommer att ge ut sina lärdomar i en broschyr som ska spridas runt i myndigheterna, fortsätta diskutera det inom ramen för en månadstema på Hälsocentret, och det kommer mer coachinsatser och möjlighet till längre insatser, gemensamt finansierat. Seminarieserien är bara början till något nytt men det visar förstås kraften som kan frigöras när vi är tillsammans.
En gruppbild på samordnad klokhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar