lördag 31 mars 2012

Skvaller: Health Policy Summit 2012

För en månad sedan genomfördes Health Policy Summit 2012 i Surrey, England. Ett intressant möte mellan dignitärer, praktiker och pionjärer för framtidens vård- och socialtjänstorganisering. Ni som följer samordningsbloggen har märkt att jag har fokuserat lite extra på utvecklingen i England på sistone. NHS, det engelska statliga sjukvårdsorganisationen, är Englands största arbetsgivare och har kanske en av de största utmaningar för alla i rehabiliteringssektorn globalt - att möta kraven från finanskrisen samtidigt som kvalitén på vården upprätthålls eller förbättras.

En officiell strategi är "integrated care". All evidens tyder på att bättre samarbete mellan kommun och sjukhus leder till kraftiga besparingar, minskade akutbehov och färre inläggningar. Strategin "integrated care" är inspirerande och innehåller mycket användbart i det framväxande begreppet "integrerad samverkan" som jag och andra odlar här i Västmanland och regionalt/nationellt. Det är ännu i en tidig fas så därför är det intressant att följa utvecklingen i exempelvis England och globalt. Vi är inte ensamma med att vilja ha kostnadseffektiva lösningar och bättre tjänster för medborgarna. Om ni inte tror mig leta upp exemplet från Indien och hur bättre integrering leder till radikal förändring inom kardiologiområdet i Bangalore.

Professor Lord Darzi, inflytelserik policyskapare i England, finns intervjuad på konferensens hemsida. Han menar att ökad integrering är förmodligen det viktigaste att göra men samtidigt det mest utmanande att uppnå. Han menar att när man följer patientens väg i systemet är det skrämmande att få veta vad patienterna går igenom. Inte bara det, det är uppenbarligen fruktansvärt dyrt och det finns oerhörda mängder av dubbelarbete. Fragmentering i systemet, inom landsting och systemet som helhet, skapar de största klyftorna för patientsäkerhet och kvalitén för utförd tjänst. En av de största svårigheterna i England är att harmoniera incitamenten men tack och lov finns goda exempel. Lord Darzi säger att när grupper av ledare kommer samman skapas resultat som är beyond belief, d.v.s. så bra det är svårt att tro att det är sant. Det som driver det är, förutom goda ledarskapskulturer, en teknologisk utveckling som förenklar kommunikation mellan alla aktörer - från serviceanvändare, tjänstemän och beslutsfattarna. Han berättar vidare att det behövs i England fler kreativa "business models", modeller som drar samman de olika organisationerna/avdelningarna. Avslutningsvis menar han att "true integration", genomgående integration, har redan hänt. Det har hänt när organisationerna har helt avfärdat det finansiella elementet som ett hinder för samarbetet.

Är inte detta häftigt? Det finns så mycket att hämta inpiration från. Samordningsförbunden är en kreativ organisationsmodell som just drar samman organisationerna och som leder integreringsarbete mellan de viktigaste organisationerna och på många nivåer - mellan politiker/chefer, handläggare/professionella och i kontakten med sociala företag/medborgare.

Avsutningsvis hämtar jag mer inspiration från Dr Yi Mien Koh som leder en integrerad hälsoorganisation Whittington Health. Hon säger bl.a. att en av de största utmaningarna är att förändra tänkandet hos personalen och har jobbat hårt med att skapa incitament för den önskade förändringen och dess riktning mot integrerade tjänster. T.ex. har man förändrat arbetssätten mot medborgarna med mer direktkontakter ute i samhället, och mer nyttjande av mail, twitter och telefonteknologi i rehabiliteringsarbetet. Om arbetet säger hon bl.a. att 10 % är att säkra finansiering, 90 % är kulturförändringsarbete och att få personalen delaktiga. En fin metafor för arbetet summerar en hel del av hennes ansats - det är små steg, tillförsikt, riktning och momentum som jag ser det:
We're on a triathlon. This is the analogy I usually use for my team. We have the swimming and the cycling and the running. We are now starting to swim but we are only are only in the beginning – we still have cycling and running to do. So I say, don't tire yourself out too much. We still have a lot to do.
But some people, if they are not fit, then you're just going to drop out half way. So we need to be leaner, and part of being lean is getting the organisation of staff structurally fitter.
It is very challenging but the biggest thing for me is bring staff with me on this journey. So that we have the same goal and that we share the same vision to provide high quality care for the population.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar