onsdag 23 januari 2013

Tecken på bättre utvärdering av integrerad samverkan (1)

Jag inleder årets inlägg med en liten serie om utvärdering av integrerad samverkan. Mot slutet av förra året bildade tre samordningsförbunds tjänstemän en arbetsgrupp som skulle undersöka hur vi tillsammans kan utforma och förbättra vårt lokala utvärderingsarbete, särskilt när vi nu alla tre lämnar projektstrategin och istället siktar på långsiktiga och mer hållbara lösningar för den samordnade rehabiliteringen och organiseringen av den. De tre förbunden som har inlett detta arbete är mitt eget förbund Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Östra Östergötland och Samordningsförbundet Botkyrka/Huddinge/Salem.

I blogginläggserien kommer jag att publicera arbetet som vi producerar lite efterhand och ser gärna feedback, utvidgningar och bidrag från er läsare. Det är stort företag detta och perspektiven är väldigt många. Och det är gott.

Här är det första tecknet på att vi utvecklar vårt tänkande runt och arbete med utvärdering av integrerad samverkan.

- Vi arbetar med att forma en stödjande ramberättelse, en lockande narrativ för integrerad samverkan

Det engelska materialet är övertydligt på denna punkt. Integrerad samverkan kan vara många saker vilket kan göra människor osäkra om visionen och äventyra det långsiktiga stödet för strategin. Att definiera ambitionerna med integrerad samverkan och diskutera vad det skulle kunna vara i det lokala sammanhanget är högst prioriterad. Narrativet bör, ta som sin utgångspunkt, ge en stark argumentation för integrerad samverkan utifrån möjligheten den har att signifikant förbättra livsvillkoren för tusentals människor med samordnade behov, tillsammans med deras närmaste. Därutöver bör den lokala resan belysas ur beslutsfattarnas perspektiv med deras hemmahörande organisationers idéer om vad kan bli annorlunda (jämfört med tidigare erfarenheter av samverkansinsatser) med integrerad samverkan.

I England har man tagit hjälp av organisationen National Voices, en paraplyorganisation för brukarorganisationer, för att klargöra vilken skillnad integrerad samverkan (integrated care) kan ha. En sammanfattande berättelse presenterades under hösten 2012 (min översättning):

"Mitt stöd är planerad med människor som arbetar tillsammans för att förstå mig och min(a) närmaste, sätter mig i kontroll, samordnar och levererar tjänster som når mina bästa utfall."

Liknande exempel finns från Torbay med skapande av "Mrs. Smith", en fiktivanvändare av hälso-, sjukvård och sociala välfärdstjänster. Berättelsen om Mrs. Smith höll myndigheterna på spåret. Hon skapades gemensamt och blev en gemensam symbol för den nya organiseringen som var hela tiden närvarande. Välfärdskonsumenterna fick därigenom en galjonsfigur och en verklig central position i utformningen av tjänsterna. 

Även en ny studie från Örebro universitet (av Danermark och Englund) där man under ett år har följt arbetet i tre samordningsteam (plattformar) i Sala, Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg respektive Hallstahammar/Surahammar, lyfter fram en liknande rekommendation i fortsättningen för integrerad samverkan i Norra Västmanland och de tre samordningsteamen. De skriver att det är viktigt att "förmedla en tydligare bild av vad integrerad samverkan står för".

En idé är att vi sammanstrålar och funderar om vi kan göra något gemensamt utifrån de olika lokala ramberättelser. Jag vet att liknande historier finns i en rad olika samordningsförbund och lokaliteter. Kan vi fånga något gemensamt och visa upp det på något sätt, någon fom av dokumentation, eller åtminstone få igång ett processarbete där vi kan inspirera varandra? Första steget är möjligtvis att fundera hur vi kan fånga denna berättelse. Denna blogg är ett sätt att få ut berättelsen och den är öppen för berättelser från er alla.
 
Fotnot: Vad är egentligen integrerad samverkan? Det är när dessa tre kännetecken finns: a) En uttalad samordningsstrategi, b) Välfärdstjänster där den organiserande principen är individens behov, och c) Ett fördjupat samverkanstillstånd, både kulturellt och strukturellt. Läs mer på sidan för integrerad samverkan. Här finns en liten skrift som fångar väldigt mycket av vad det kan vara för något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar