måndag 23 april 2012

Mellanliggande roller följer nytt tänkande i välfärden

I takt med att ett nytt sätt att tänka etablerar sig, kommer nya tjänster och roller att sätta sig i systemet. Välfärden börjar redan märka av tillströmningen av detta. Vi känner igen dem i mellanliggande tjänster: projektledare, teammedarbetare, samordnare, lotsar, koordinatorer och andra otaliga varianter av dessa. Jag har länge velat skriva om dessa roller och etableringen av dem. En artikel i den senaste JUSEK tidningen tvingade mig att agera.

I tidningen publiceras en artikel om dessa nya roller som något som blir alltmer frekventa och fasta i den offentliga förvaltningen i Sverige. Det är inte ovanligt att det är just sådana roller får finansiering från samordningsförbund eller via projektmedel, EU-medel och andra medel med mål att finna nya lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Stöd för mellanliggande tjänster är viktigt att visa tycker jag. De blir lätt missförstådda och kan leda till frustration för både de som innehar tjänsterna och för de som präglas av, låt oss säga, ett annat mer sektoriserat tänkande. Detta tänkande är fortfarande det som dominerar i välfärdens organisering även om ett nytt, låt oss säga, mer systemiskt tänkande alltmer slår rot och vinner terräng.

Över till JUSEK tidningens artikel. Först gör de en god tjänst genom att publicera en tipslista. Väl värd att sprida och jag kan skriva under alla även om det går att lägga till mer.
Tydliggör ansvar och befogenheter! Du och din chef måste vara överens. Boka uppföljningsmöten, så att inget glöms bort. Kommunicera med medarbetarna!
Skaffa verktyg. Ledarskapsutbildningar och ledarskapslitteratur hjälper dig att bli en bättre ledare.
Nätverka. Det är både roligt och viktigt att träffa andra i samma situation.
Kliv in i rollen. Du ska inte bara fördela arbetsuppgifter, utan också leda och entusiasmera människor.
Reflektera. Hur vill du leda? Vad är du bra på? Vad vill du delegera?
Däremot håller jag inte med den intervjuade konsultens uttalande att det inte finns några fördelar med att inneha sådana roller, något han ser som ledande roller utan chefsansvar. En mellanliggande roll behöver inte lockas in i eller definieras av det sektoriserade och av hierarkierna. Det är ju en del av själva poängen att det inte är det, att de slipper. Poängen ligger framförallt att de kan utforska styrkan med att ligga emellan, stödja annorlunda värdeskapande processer för andra än hierarkierna och att ha ett legitimt fokus på helheten. Och därmed vinna resultat för alla inblandade. Det är som sagt att annat tänkande denna roll företräder. Och det finns stor glädje i det och en stor dos moralisk patos väl värd att värna och upplysa om. Det finns också en frihet som är oerhört attraktiv. Att kunna röra sig fritt (givetvis med stor respekt för alla inblandade) emellan olika roller i det hierakiska är en ynnest. Vi vinner alla på att förtydliga denna fördel och visa hur hela systemet faktiskt vinner på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar